Due diligence ondernemingsplannen

Interim management 

Investeren in Life Sciences technologie vergt vooral voor startende bedrijven een gedegen ondernemingsplan. Recourt LS ondersteunt u bij het nemen van een weloverwogen beslissing door een gedegen analyse van de technologie, IP en juridische positie, de marktpotentie, het management, de financiële projecties en de uiteindelijke deal structuring.

Tijdens de opstartfase van uw jonge LS-bedrijf kunnen wij managementondersteuning verlenen. U kunt hierbij denken aan tijdelijke directie, financieel, juridisch, klinisch-  of IP-management. U kunt Recourt LS ook inschakelen bij het opstarten van een nieuw (EU) project zodat u verzekerd bent van een professionele projectorganisatie.

Marktstudies

Subsidieadvies

Een gedegen marktanalyse helpt u weloverwogen strategische beslissingen te nemen. Recourt LS verzorgt marktanalyses, waarbij op uw verzoek naast deskresearch ook de interesse van de relevante marktpartijen in kaart wordt gebracht.  

In Nederland en Europa is een grote hoeveelheid  subsidies beschikbaar die uw investeringen kunnen matchen. Zie de “Links” pagina voor een overzicht van financierings- en subsidiemogelijkheden

Technologie & Markt

Op alle activiteiten van Recourt Life Sciences zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland (nr. 32.11.91.73). De Algemene Voorwaarden zijn op verzoek beschikbaar.

Kennisinstellingen, financiers en andere partijen kunnen bij Recourt LS een Quickscan op een nieuwe technologie laten uitvoeren. In circa drie weken heeft u een eerste indruk van de (markt)potentie. Aandachtspunten zijn: octrooieren en wanneer, interessante marktsegmenten en het product-ontwikkelingstraject.

Quickscan technologie en markt

Veel kennisinstellingen en (jonge) Life Sciences bedrijven bouwen met beleid aan een strategische IP-positie. Tijdens dit traject kan Recourt LS u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes. Immers uw technologie dient  goed beschermd te worden, terwijl u de kosten hiervan wilt bewaken.

IP Portfolio management

Licentiëring is een manier om geoctrooieerde kennis te commercialiseren. Recourt LS ondersteunt bij het vinden van licentienemers, het opstellen van een Letter of Intent en de uitwerking naar professionele (licentie)contracten.
Bij het opstellen van contracten wordt altijd samengewerkt met een gespecialiseerde jurist.

Licentiëring van technologie en Contracten

De waardering van technologie kan door kennisinstellingen benut worden als eerste indicatie tijdens het commercialiseringstraject en als tool voor publieke en private investeerders. De waardering bestaat uit een SWOT-analyse en/of een financiële analyse die gebaseerd is op Discounted Cash Flow.

Waardering van technologie

Diensten

High-tech ondernemersopleidingen

De transitie van onderzoeker naar ondernemer is een uitdaging en vergt op maat gesneden trainingen  Niet iedereen kan zomaar ondernemer worden, maar je kunt wel je persoonlijke– en business vaardigheden ontwikkelen. Je ontdekt waar je goed in bent en wat je kunt bijleren.

Voorbeelden van specialistische opleidingen opgezet door Recourt Life Sciences zijn de Masterclass Biobusiness en de Masterclass Photonics Entrepreneurship