(1) Subsidies en financiering.

 

-††††††††† Fiscale Regeling R&D

 WBSO en RDA, fiscale stimulering van R&D.

 

- †††††††† Valorisatie LS kennis

 Take-Off vroege fase financiering, naar een nieuwe High Tech onderneming.

 Life Sciences at Work, regelingen voor starters in de Life Sciences.

- †††††††† Kapitaalmarktpakket

 Mibiton, mogelijkheid tot voorfinanciering van dure life sciences apparatuur.

 Innovatie Krediet. Een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciŽle potentie maar nog grote technische risicoís.†

 Groeifaciliteit. Biedt een garantie op risicokapitaal (aandelen, achtergestelde leningen), vooral voor MKB bedrijven die fors willen groeien. Het risicokapitaal vergroot vervolgens de ruimte om bankleningen aan te trekken aanmerkelijk.

 Zaaikapitaal fondsen gestart medio 2005. Gericht op technostarter die door investeringsfondsen zijn geselecteerd op hoge groeipotentie en risicoprofiel.

 Faciliteit Opkomende Markten (FOM). EZ garandeert via het FMO (middel)lange termijn financieringen aan lokale dochterondernemingen of joint ventures van Nederlandse bedrijven in opkomende markten resp. ontwikkelingslanden.

 MKB Innovatiestimulering Topsectoren

 

-††††††††††† Overige aan de kapitaalmarkt verwante instrumenten

 Tante Agaath. Een fiscale stimulans voor belastingplichtigen die achtergestelde leningen aan starters verstrekken;

 Business Angels Programma. Dit is gericht op promotie van en kwaliteitsverbetering bij investeringen van particulieren in kleine bedrijven.

Klanten

CV

Netwerk

Contact

Links