(1) Subsidies en financiering.

 

-          Fiscale Regeling R&D

· WBSO en RDA, fiscale stimulering van R&D.

 

-          Valorisatie LS kennis

· Take-Off vroege fase financiering, naar een nieuwe High Tech onderneming.

· Life Sciences at Work, regelingen voor starters in de Life Sciences.

 

-          Kapitaalmarktpakket

· Mibiton, mogelijkheid tot voorfinanciering van dure life sciences apparatuur.

· Innovatie Krediet. Een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote technische risico’s. 

· Groeifaciliteit. Biedt een garantie op risicokapitaal (aandelen, achtergestelde leningen), vooral voor MKB bedrijven die fors willen groeien. Het risicokapitaal vergroot vervolgens de ruimte om bankleningen aan te trekken aanmerkelijk.

· Zaaikapitaal fondsen gestart medio 2005. Gericht op technostarter die door investeringsfondsen zijn geselecteerd op hoge groeipotentie en risicoprofiel.

· Faciliteit Opkomende Markten (FOM). EZ garandeert via het FMO (middel)lange termijn financieringen aan lokale dochterondernemingen of joint ventures van Nederlandse bedrijven in opkomende markten resp. ontwikkelingslanden.

· MKB Innovatiestimulering Topsectoren

 

-            Overige aan de kapitaalmarkt verwante instrumenten

· Tante Agaath. Een fiscale stimulans voor belastingplichtigen die achtergestelde leningen aan starters verstrekken;

· Business Angels Programma. Dit is gericht op promotie van en kwaliteitsverbetering bij investeringen van particulieren in kleine bedrijven.

Technologie & Markt

 

(3)      Innovatie programma’s, topinstituten en centres of excellence

 

· Life Sciences Health

· Top Instituut Pharma

· Top Instituut Groene Genetica

· Food & Nutrition Delta

· Center for Translational Molecular Medicin

· Center for Biomedical Materials

 

(4)      Downloads

 

· Format Life Sciences business plan

· Mibiton investeringen

· Capitalization Table afkomstig uit het boekje Venture Capital Term Sheets

 

 

(5)      Nog meer Life Sciences links

 

(6)      Masterclass Biobusiness

Links